Структура

Организационна

Амперел ООД е компания с над 350 служители с постоянна заетост. Благодарение на дългогодишния си опит, задълбоченото познаване на пазара, високата мотивация и изключителните им професионални качества хората в Амперел са основен фактор за успеха на компанията. Успешните брандове и непрекъснат растеж са основният показател за качеството на нейните служители.

Компанията разполага с 11 дистрибуционни центъра и собствена дистрибуторска мрежа, с пълно национално покритие.

Инфраструктура

СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ (14)

  • Централен (1): София
  • Регионални (10): Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Ямбол, Плевен, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Русе
  • Складови помещения замразени храни (3): София, Варна, Бургас
  • Общ капацитет на складовите помещения – 15 500 кв.м

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

  • Автопарк: 240 превозни средства

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

  • Онлайн система за обработване на заявките – Motorola терминали
  • ERP система – Atlantis интегриран с система за бизнес анализи – Qlik View
  • Система за мениджмънт на складово стопанство – Logistics Vision