Ценности

ВАЖНОТО Е КАК

  • създаваме ефективни партньорски взаимоотношения, основани на взаимно доверие и коректност с цел постигане на ясно определените цели и все по-високи резултати;
  • предлагаме висококачествени продукти и услуги, за да удовлетворим нарастващите изисквания на нашите партньори и клиенти;
  • обединихме екип, който познава добре пазара и потребителското поведение и реагира гъвкаво при промяна в средата;
  • имаме ясна визия за посоката, в която ще се развиваме и я реализираме чрез поставяне на ясни и последователни цели пред компанията и пред екипа;
  • притежаваме собствен почерк на работа съобразен със спецификата на пазара и условията в страната;
  • влияем позитивно: чрез марките, чрез търговските ни операции и взаимоотношения, чрез отношението ни към нашите партньори, клиенти и служители;
  • създаваме и споделяме благосъстояние като инвестираме в местната икономика и развиваме уменията на хората – едновременно и в нашата организация и в общността около нас.