АМПЕРЕЛ

Дистрибуторска мрежа с пълно
национално покритие

Напред

Водим изобилието при Вас

Дистрибуция на бързооборотни стоки и козметика

Занимаваме се с дистрибуция на козметика, хранителни стоки, храни и напитки. Имаме отлично функционираща собствена дистрибуторска мрежа с национално покритие, чрез която целим да задоволим потребителите на българския пазар. Централният ни офис се намира в столицата София, а във всички останали областни градове са открити регионални офиси.

За да предоставим пълна ефективност при обслужването, работим с екип, който непрекъснато проучва отблизо пазара и изследва потребителското поведение. Ние целим да повишим съществено инвестициите и доверието в местната икономика.

Амперел – водеща КОМПАНИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ

дистрибуционни центъра

крайни точки за продажба на месечна база

квалифицирани служители с дългогодишен опит

Нашите брандове

Национален обхват.
Персонално отношение.

24 години Амперел.
Важното е как!