АМПЕРЕЛ

Дистрибуторска мрежа с пълно
национално покритие

Напред

Амперел – водеща КОМПАНИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ

дистрибуционни центъра

крайни точки за продажба на месечна база

квалифицирани служители с дългогодишен опит

Нашите брандове

Национален обхват.
Персонално отношение.

24 години Амперел.
Важното е как!