АМПЕРЕЛ

Дистрибуторска мрежа с пълно
национално покритие

Напред

Амперел – водеща компания в дистрибуцията на бързооборотни стоки

дистрибуционни центъра

крайни точки за продажба на месечна база

квалифицирани служители с дългогодишен опит

Нашите брандове

Национален обхват.
Персонално отношение.

24 години Амперел.
Важното е как!