АМПЕРЕЛ

Дистрибуторска мрежа с пълно
национално покритие

 

 

АМПЕРЕЛ

Дистрибуция на основни храни,
захарни изделия, напитки, козметика

 

Амперел – безспорен лидер в дистрибуцията на бързооборотни стоки

offices and warehouses on the territory of Bulgaria

end sale destinations on a monthly basis

skilled employees with years of experience

Our brands

Национален обхват.
Персонално отношение.

24 years Amperel.
What matters is how!